Background full image - Duiktrips

Wemeldinge - Tetjes (65)

Oude Zeedijk 52, NA 4474 Kattendijke

GPS 51.527997 - 3.970377

Een van de vele duikplaatsen bij Wemeldinge bevindt zich ter hoogte van de nieuwe sluis, te weten, de Tetjes, die zijn naam dankt aan de vorm van twee strekdammen waartussen een sluis uitmondt. De begroeiing hier is niet veel anders dan op andere duikstekken langs de dijk. Wel is er groot verschil tussen leven tussen de basaltstenen en leven op de zandvlaktes waar veel platvissen en schelpdieren huizen en waar het wemelt van de krabben en brokkelsterren. Wie moeite doet om na de duik wat stenen om te keren heeft grote kans om krabben tegen te komen die je nergens anders ziet, zoals de penseelkrab.

 

Niet-duikers&kids : bezoek aan oesterkwekerijen Yerzeke en/of chillen aan de waterkant

 

Samenkomst

 

Kost

/

Niet vergeten

lunchpakket, camera, duiklamp, mes


Moeilijkheidsgraad

- redelijk, voor duikers van alle niveaus
- diepduiken en stromingsduiken enkel voor gevorderden
- omdat de stroming hier gehinderd wordt door de strekdammen kan de stroming soms verraderlijk zijn
- bij opkomend tij, z'n 20min na de kentering, voert de stroming naar openwater
- ga daarom niet tot de vaargeul waar het bij hoogtij wel 50 m diep kan zijn

Watertemperatuur

van +/- 2°C (winter) tot +/- 20°C (nazomer)

Faciliteiten

 
 • Parking

weinig, langs de weg of op de dijk

 • Vulstation

niet aanwezig, duikstekken Kleine Stelle, Kattendijke en camping Linda Wemeldinge / duikshop Oktopussy

 • Eet-, drinkgelegenheid

niet aanwezig

 • WC, douche, kleedkamer

niet aanwezig

   

In- & uitstap

gemakkelijk, rechtstreeks vanop het standje

   

Duikplan

 
 • Duiksoort

- kantduik
- duiken kan zowel bij hoog- als laagwater, afhankelijk van het tij links of rechts duiken

 • Bodem

licht begroeid, basaltblokken onderbroken door zandvlakten

 • Stroming

- soms verraderlijk, stroming wordt gehinderd door de strekdammen
- aangeraden wordt om niet tot de vaargeul te gaan waar het bij hoogwater dan 50m diep is

 • Zicht

van 2 tot 5 m

 • Maximum diepte

50 meter in de vaargeul bij hoogwater

 • Objecten

basaltblokken met veel leven ertussen

 • Fauna & Flora

platvissen, wulk, krabben, zeldzame penseelkrab, brokkelsterren, mosselbanken en veel meer

Getijdentabel

klik hier of hier of hier


Noodassistentieplan

 • Zuurstof : via SLBE
 • Defibrillator : via SLBE

Nuttige telefoonnummers

 • Algemeen : 112
 • DAN hotline Internationaal : +39-06-4211-5685
 • DAN hotline België : 0800-12382
 • Ambulancedienst Zeeland : 0118-414444

Dichtstbijzijnde ziekenhuizen

Ziekenhuis met caisson :

Adm. De Ruyter ziekenhuis - 's-Gravenpolderseweg 114, 4462 Goes
Tel: +31 113 234 290

UZ Antwerpen – Wilrijkstraat 10, 2650 Edegem
Tel: 03 821 30 55

Algemeen ziekenhuis :

Adm. De Ruyter ziekenhuis - 's-Gravenpolderseweg 114, 4462 Goes
Tel: +31 113 234 290

 

ScubaLife, haar beheerders, instructeurs en duikleiders kunnen onder geen beding verantwoordelijk worden gesteld inzake de correctheid van alle bovenstaande data. Het duiken op voornoemde duikstek is steeds op eigen risico waarbij de duiker zelf ook verantwoordelijk is voor het verifiëren van deze data.