Background full image - Duiktrips

Wemeldinge - Kattendijke / Wemeldinge Parking (64)

Oude Zee dijk 5, 4474 NA Kattendijke

GPS 51.529145 - 3.965099

Kattendijke wordt ook wel Wemeldinge Parking genoemd omdat je hier te water gaat recht tegenover een grote, speciaal voor duikers aangelegde parking. De duikstek is een van de mooiste en één van de meest diverse aan de Oosterschelde. De begroeiing is rijkelijk en bestaat oa uit zee-anjelieren, weduwrozen en gorgelpijpjes. Doordat deze plaats gevoelig is aan stroming, heeft de brokkelster er serieus voet aan wal gezet, soms ten koste van de rest van het onderwaterleven. De bodem bestaat voornamelijk uit zand en kom je er naast kreeften, krabben, anemonen, … ook redelijk wat platvis tegen. 

 

Niet-duikers&kids : bezoek oesterkwekerijen Yerzeke en/of chillen aan de waterkant

 

Samenkomst

 

Kost

/

Niet vergeten

lunchpakket, camera, duiklamp, mes


Moeilijkheidsgraad

redelijk, voor gebrevetteerde duikers van alle niveaus

Watertemperatuur

van +/- 2°C (winter) tot +/- 20°C (nazomer)

Faciliteiten

 
 • Parking

aanwezig, ruim en verhard, BBQ-mogelijkheid

 • Vulstation

aanwezig

 • Eet-, drinkgelegenheid

aanwezig, incl BBQ faciliteiten

 • WC, douche, kleedkamer

aanwezig

   

In- & uitstap

- lastig bij laag water, via trap en een kunstmatig aangelegde stenen dam die zich ver uitstrekt in de Oosterschelde
- kans op uitglijden op de met mos begroeide trap en damstenen
- oesterbanken en onregelmatige gladde stenen maken de instap ietwat moeilijker
- bij hoogwater moet eerst een honderdtal meter uitgezwommen worden op geringe diepte vooraleer er diepte komt

   

Duikplan

 
 • Duiksoort

- kantduik
- duiken kan zowel bij hoog (oostelijk) als bij laag water (westelijk

 • Bodem

zand, klei, steenslag, basaltstenen

 • Stroming

- sterk
- duiken sterk aan te raden op de kentering

 • Zicht

- van 2 tot 10 m bij ideale omstandigheden
- na regenval en bij laagwater kan de zichtbaarheid negatief beïnvloed worden door de instroom van de nabijgelegen Nieuwe Sluis of 'de Tetjes'

 • Maximum diepte

- +/- 40 meter
- eenmaal voorbij een plateau van 100 m breed, dat bij eb droog staat en bij hoogtij ca 3 m diep ligt, loopt de bodem vrij steil af naar grote diepte

 • Objecten

restanten van oude dammetje in de vaargeul

 • Fauna & Flora

slangster, zwarte galatheakreeft,grootkopharder,mossel, oester, ruigkrab, slibanemoon, steenbolk, weduweroos, zeeanjelier, zeeappel, zeester

Getijdentabel

klik hier of hier of hier


Noodassistentieplan

 • Zuurstof : via SLBE
 • Defibrillator : via SLBE

Nuttige telefoonnummers

 • Algemeen : 112
 • DAN hotline Internationaal : +39-06-4211-5685
 • DAN hotline België : 0800-12382
 • Ambulancedienst Zeeland : 0118-414444

Dichtstbijzijnde ziekenhuizen

Ziekenhuis met caisson :

Adm. De Ruyter ziekenhuis - 's-Gravenpolderseweg 114, 4462 Goes
Tel: +31 113 234 290

UZ Antwerpen – Wilrijkstraat 10, 2650 Edegem
Tel: 03 821 30 55

Algemeen ziekenhuis :

Adm. De Ruyter ziekenhuis - 's-Gravenpolderseweg 114, 4462 Goes
Tel: +31 113 234 290

 

ScubaLife, haar beheerders, instructeurs en duikleiders kunnen onder geen beding verantwoordelijk worden gesteld inzake de correctheid van alle bovenstaande data. Het duiken op voornoemde duikstek is steeds op eigen risico waarbij de duiker zelf ook verantwoordelijk is voor het verifiëren van deze data.