Gebruikersvoorwaarden

Welkom op de website van ScubaLife. Als u doorgaat met het surfen op en gebruiken van deze website, gaat u akkoord met en wordt u gebonden aan de volgende algemene gebruiksvoorwaarden, die samen met onze privacyverklaring van de website Duikschool ScubaLife's relatie met u in het kader van deze website regeren. Als u het oneens bent met enig onderdeel van deze voorwaarden, dan vragen we u deze website niet te gebruiken. 

De term "ScubaLife" of "ons" of "wij" verwijst naar de eigenaar van de website, waarvan de contactgegevens op deze website vermeld staan. De termen "je, U", "jij/jullie" verwijst naar de gebruiker of bezoeker van onze website. 

Het gebruik van deze website is onderworpen aan de volgende gebruiksvoorwaarden: 

  • De inhoud van de pagina's van deze website is uitsluitend bedoeld voor uw algemene informatie en gebruik. Het is onderhevig aan wijziging zonder kennisgeving. 
  • Noch wij, noch derden bieden enige garantie of waarborg ten aanzien van de nauwkeurigheid, tijdigheid, prestaties, volledigheid of geschiktheid van de informatie en materialen gevonden of aangeboden op deze website voor een bepaald doel. U erkent dat dergelijke informatie en materialen mogelijk onnauwkeurigheden of fouten bevat en wij sluiten uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid uit voor eventuele onjuistheden of fouten in de ruimste mate, zoals toegestaan door de wet. 
  • Het gebruik van informatie of materialen op deze website is geheel op eigen risico, waarvoor wij niet aansprakelijk worden gesteld. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat alle producten, diensten of informatie beschikbaar via deze website, aan uw specifieke eisen voldoen. 
  • Ongeoorloofd gebruik van deze website kan aanleiding geven tot een vordering voor schadevergoeding en/of een strafbaar feit. 
  • Deze website bevat links naar andere websites. Deze links zijn bedoeld voor uw gemak, om nadere informatie te verstrekken. Dit betekent echter niet dat we instemmen met deze website(s). Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van de gelinkte website(s). 
  • Het gebruik van deze website en alle geschillen die voortvloeien uit het gebruik van de website, zijn onderworpen aan het Belgisch recht en u gaat ermee akkoord dat de Belgische rechtbanken uitsluitend bevoegd zijn over alle geschillen.