Verhuurvoorwaarden

1. Duikmateriaal huren kan enkel mits je beschikt over een geldig duikbrevet waarmee je zelfstandig met een buddy mag duiken of onder begeleiding van een duikinstructeur. Bij twijfel zullen we je vragen om je duikbrevet te tonen en/of de gegevens van de begeleidende instructeur door te geven ter verificatie. Veiligheid is voor ons dan ook zeer belangrijk.

2. De huurder dient zich voorafgaand aan de huurperiode te legitimeren met een geldig legitimatiebewijs. 

3. De huurder is persoonlijk aansprakelijk voor alle kosten die voortvloeien uit beschadiging, diefstal en waterschade. 

4. De verhuurder garandeert de correcte staat van het duikmateriaal. Eventuele beschadigingen die geconstateerd worden voorafgaande aan de verhuurperiode zullen op het formulier worden aangegeven en door beide partijen worden ondertekend. 

5. Voorafgaand aan de verhuurperiode dienen de huur en de borg te worden voldaan.  

6. De borg is € 100,‐ contant of via voorafgaande overschrijving te voldoen. 

7. Bij schade of verlies is de verhuurder aansprakelijk en zal in alle redelijkheid een offerte voor herstelling gemaakt worden. Bij verlies of niet te herstellen schade zal de adviesverkoopprijs van het artikel in rekening worden gebracht. Dit dient door de huurder onmiddellijk voldaan te worden. 

8. Alle apparatuur en uitrusting dient uiterlijk op de 1e werkdag na verstrijken van de huurperiode  gespoeld en gedroogd te worden geretourneerd. Bij het niet schoon en/of droog inleveren van het materiaal, of het niet terugplaatsen van de stofkapjes zal € 20,‐ op de borg ingehouden worden.  

9. Bij het niet op tijd retourneren van het materiaal zullen de kosten van de verlengde huurperiode op basis van de standaard dagprijs op de borg in mindering worden gebracht.