ScubaLife.BE Skills - (Junior) Advanced Open Water Scuba Diver 

Omschrijving

 • heeft onderwaterervaring
 • is in staat om onder begeleiding alle recreatieve duiken uit te voeren
 • kan manifeste duikongevallen erkennen en er adequaat op reageren
 • kan fungeren als buddy in een duikgroep (+3 duikers)
 • kan fungeren als duikleider bij eenvoudige duiken

 

Vereisten voor het behalen van het brevet

Zwembadvaardigheden

 • 200 meter zwemmen zonder masker, snorkel, vinnen of enig ander hulpmiddel
 • 1x duikbril ledigen
 • 20 meter apneu zwemmen
 • 30 seconden stilstaande apneu

Open water vaardigheden

 • 500 meter zwemmen met vinnen
 • stijging van zone -15 meter tot aan de oppervlakte met -5 meter stop
 • stijging van zone -15 meter tot aan de oppervlakte met -5 meter stop op alternatieve automaat
 • redding van zone -15 meter + 50 meter slepen + CPR + zuurstoftoediening
 • oplaten SMB op -5 meter (op bodem)
 • oplaten SMB op -5 meter (met neutraal drijfvermogen)
 • gebruik BCD zonder inflator voor bewaren neutraal drijfvermogen tijden duik naar -15 meter

Verplichte modules (5)

 • uittrimduik
 • navigatieduik
 • diepe duik
 • nachtduik
 • zeelandduik met stroming

Vereiste duiken

 • minstens 25 duiken sinds start cursus AOWD binnen eenzelfde duikjaar
 • minstens 50 gelogde duiken, waaronder :

> minstens 15 duiken dieper dan 20 meter

> minstens 5 duiken in de 30 meter zone

> minstens 1 bootduik

> minstens 20 Zeelandduiken, waarvan :

- ten minste 5 duiken dieper dan 20 meter

- ten minste 10 duiken met beperkte zichtbaarheid

 • minstens 30 gelogde duikuren, waarvan tenminste 20 gelogde duikuren in buitenwater 
 • minstens 5 duikleidingen hebben uitgevoerd

Theorie

per module (5) begrijpend voltooien van de vragenlijst uit de PADI AOWD handleiding

Examen

 

EQUIVALENT BIJ ANDERE FEDERATIES

- NBN-EN-14153-2:2003 Part 2 : Level 2 – Autonomous diver.

- ISO 24801-2 : 2007 Part 2 : Level 2 – Autonomous diver.

- CMAS 2* Diver

- CEDIP 2* Diver

- RSTC (PADI, SSI, NAUI, enz) Advanced Openwater Diver